Rekonstruktioner

REKONSTRUKTIONER

Claude har i 25 år været ansat i Rekonstruktionsværkstedet for eksperimentel arkæologi på Aarhus Universitet og

Moesgaard Museum. Han påtager sig løbende opgaver for landets museer.

Senest har han bidraget til opbygningen af den nye permanente udstilling på Museum Østjyllands afdeling i Randers

med bl.a. en stammebåd fra stenalderen -hugget med økse i et stykke, en åleruse i pileflet og en nomadehytte.


Arbejdet med rekonstruktioner påtager Claude sig sideløbende med planteskolen.

Erfaringen med gamle håndværk omsætter Claude desuden i mere 'nutidige' projekter,  hvor der ønskes alternative løsninger til

det mere traditionelle tømrerarbejde.

©2018 Copyright. All Rights Reserved.