Rekonstruktioner


REKONSTRUKTIONER

Claude har i 25 år været ansat i Rekonstruktionsværkstedet for eksperimentel arkæologi på Aarhus Universitet og

Moesgaard Museum. Han påtager sig løbende opgaver for landets museer.


I 2017 bidrog Claude til opbygningen af den nye permanente udstilling på Museum Østjyllands afdeling i Randers

med bl.a. en stammebåd fra stenalderen -hugget med økse i et stykke, en åleruse i pileflet og en nomadehytte.

Fra 15. juni 2019 kan man desuden se fem flettede ruser fra Claudes hånd på Stenaldercenteret i Ertebølle.


Arbejdet med rekonstruktioner påtager Claude sig sideløbende med planteskolen.

Erfaringen med gamle håndværk omsætter Claude desuden i mere 'nutidige' projekter,  hvor der ønskes alternative løsninger til

det mere traditionelle tømrerarbejde.

©2018 Copyright. All Rights Reserved.